Ett VM utan Sverige är ändock ett VM! Sjukanmälan, Markoolio och Sportbar. Ni vet hur man gör. Vi vet hur ni skall se ut.